Een opdracht kan heel wisselend zijn: tangle een landschap, een zendala,  gebruik tangles met je eigen letter , tangle op iets anders, ik tangelde op een gingkoblad