Privacyverklaring

INLEIDING

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Startangle (KvK 67623778), hierna aan te duiden als Startangle.

Startangle verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en relaties. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen.

In dit privacybeleid leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken. Dit privacy beleid heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie met relaties, klanten en potentiële klanten.

WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS

Startangle verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld via een aanmeldformulier op onze website voor een workshop, het ontvangen van een informatie, het ontvangen van tips bij het maken van (Zentangle)tekeningen en het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer je je jezelf hiervoor registreert vragen wij je om je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere aanvraagformulieren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen of in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over jouw activiteiten via onze website
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen

Van klanten verwerken wij nog een aantal andere gegevens naast bovengenoemde persoonsgegevens, dit zijn:

 • Factuur- en betaalgegevens

WAAROM VERWERKEN WIJ DIE PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze dienst(en) te kunnen leveren zoals overeengekomen of om je de service te bieden waar je je voor hebt ingeschreven. Dit kan gaan om het versturen van relevante mailings om je bijvoorbeeld te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen Startangle of over aankomende workshops.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om je zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen bij het gebruik (Zentangle)tekentechnieken.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Om vanuit een service- en opleidingsoogpunt met je te kunnen communiceren via onze software en andere kanalen.
 • Om je vraag naar extra informatie via onze website, e-mail of telefonisch contact te kunnen beantwoorden.
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
 • Om kloppend te factureren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).

Deze doeleinden kunnen worden geschaard onder de volgende rechtsgronden:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou;
 2. Wettelijke verplichtingen;
 3. Toestemming van de gebruiker;

HOELANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Ten behoeve van de verwerking van jouw persoonsgegevens worden je gegevens voor langere tijd bewaard om je gedurende de looptijd van de overeenkomst of bij een verzoek naar informatie, te allen tijde van dienst te kunnen zijn.

We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen of verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden. Om onze overeenkomst met jou uit te voeren kan het zijn dat wij dienstverleners inschakelen. Deze dienstverleners zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van zogenoemde “cookies”. Maak je gebruik van onze website dankun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILING

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Wij verwerken jouw gegevens omdat het wettelijk verplicht is, om te voldoen aan een gesloten overeenkomst met jou. Wanneer je het hier niet mee eens bent sta je in je recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hieronder leggen we uit hoe je dit precies kunt doen.

Gegevens inzien en/of corrigeren
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen in te zien en eventueel te corrigeren.

Je kunt hiertoe altijd een verzoek tot inzage indienen door een E-mailboodschap te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar Startangle, Binnenhoven 17, 5104 KK Dongen, Nederland. Wij zullen hier dan binnen een week gehoor aan geven.

Toestemming intrekken of bezwaar maken
Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Startangle.

Dit kun je doen door een E-mailboodschap te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar Startangle, Binnenhoven 17, 5104 KK Dongen, Nederland. Wij zullen hier dan binnen een week gehoor aan geven.

Gegevens verwijderen
Naast het intrekken van je eventuele toestemming of het maken van bezwaar, heb je ook het recht om een verzoek in te dienen om je verwerkte gegevens te laten verwijderen.

Dit kun je weer doen door een E-mailboodschap te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar Startangle, Binnenhoven 17, 5104 KK Dongen, Nederland. Wij zullen hier dan binnen een week gehoor aan geven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je bij ons een uittreksel van je gegevens in een leesbaar formaat kunt opvragen, zodat je deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.

Klacht indienen
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HOE BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en hierom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je het vermoeden hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via [email protected], zodat wij hier direct op kunnen handelen.

IDENTIFICATIE

Bij het indienen van het verzoek kunnen we je vragen om een van je identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

WIJZIGINGEN

Startangle houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 15 mei 2018.

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Startangle                                                                                                                                                   Binnenhoven 17                                                                                                                                            5104KK Dongen (Nederland)                                                                                                             www.startangle.nl                                                                                                                             Telefoon: 0652034234
E-mail: [email protected]